Borgerforeningen for Fårup og Omegn

I Purhushallen afholdes : 

UNGE-BORGERMØDE Fredag d. 21. Februar Kl. 15.00 – 16.00

OG

GENERALFORSAMLING  Torsdag d. 27. Februar kl. 19.00

DAGSORDEN :

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning og drøftelse.
 • Godkendelse af revideret regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 2 revisorer.
 • Valg af revisor suppleant
 • Eventuelt

Vel Mødt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *