Samarbejde om markedsføring med Borgerforeningen Fårup og Omegn

Samarbejde om markedsføring med Borgerforeningen Fårup og Omegn

I vores bestræbelser på fortsat at gøre Fårup og omegn til et attraktivt sted, både for os der
bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Borgerforeningen besluttet at
udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i markedsføringen af Fårup over for
nuværende beboere og tilflyttere, deres familier samt interesserede i almindelighed. Filmen
skal bl.a. beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, infrastruktur, skoler, foreninger og
børneinstitutioner mv. Derfor finder vi det naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at
deltage i filmen.

Du kan sætte dit præg på filmen!
Områdets fortsatte udvikling er nødvendig, for at vi til stadighed kan tiltrække både nye
beboere, nyt erhvervsliv samt turisme. Vi ønsker derfor med denne film at fremvise områdets
udvalg af butikker, servicevirksomheder, sportsfaciliteter, skoler og kulturliv m.v. Af samme
grund har vi valgt at invitere dig til at deltage i filmen med en annonce. Du har derfor
mulighed for både at brande din virksomhed overfor målgruppen samt at støtte op omkring
filmens produktion.

Film og produktion
Filmen produceres professionelt med speak, dronefilm, grafik og musik. Filmen vil blive vist på
vores hjemmeside, på de sociale medier og til forskellige arrangementer i byen. Mediebureauet
AD-MEDIA tager sig af produktion af filmen, og de vil derfor tage kontakt til dig en af de
nærmeste dage for at fortælle om mulighederne for annoncering.
Du kan også kontakte AD-MEDIA DANMARK på tlf. 86 22 01 02, ligesom du er meget
velkommen til at besøge hjemmesiden www.Landsbyfilm.dk for at se eksempler på film.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og vi glæder os til at vise dig det færdige resultat.

Med venlig hilsen
Borgerforeningen Fårup & Omegn

AD MEDIA DANMARK
Rosa Yde Michael Svanholm
Formand Direktør

Share on facebook
Del på Facebook

Facebook

Facebook

Besøg på siden

Total 6352 26768
I dag 8 18
Denne uge 94 435
Denne måned 647 2319